Jaká je naše mateřská škola

Vítá Vás naše mateřská škola rodinného typu, ve které směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání na jehož základě zpracováváme Školní vzdělávací program s názvem Náš svět.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznání, prožitkové učení – zaměřené na prožitek a zkušenost. Naše škola se zaměřuje také na výchovu k mezilidským vztahům, zdvořilostním návykům a k citovým vztahům k okolí.

Jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Ekologické programy zařazujeme do školního vzdělávání. Jsme dále zapojeni do programu Skutečně zdravá škola, která se věnuje vytváření kultury zdravého stravování.

 
"Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním."
 
Naše MŠ se nachází v údolí Svratky v chráněné oblasti Bílého potoka. V okolí je dostatek turistických památek a přírodních krás.

Zděná budova s rozlehlou školní zahradou má tři třídy s příslušenstvím a školní kuchyní. Máme jedno odloučené pracoviště (1. třída MŠ) na adrese Zábíteší, které funguje od 1. 9. 2014 a pojme 25 dětí.

Od 30.9. 2019 je na adrese Zábíteší otevřena i 2. třída MŠ, která pojme 28 dětí. 

Kapacita školy celkem je 137 dětí a je plně využita. Třídy jsou tvořeny dětmi ve věku 3–7 let. Děti jsou přijímány na základě zápisu, který se uskutečňuje zpravidla v měsíci dubnu.

Celkový počet zaměstnanců MŠ je 18. 10 učitelek, školnice, 3 uklízečky, 2 kuchařky, 1 pomocná síla v kuchyni a vedoucí stravování a v některém období přijímáme pedagogického asistenta.

Zřizovatel školy je město Veverská Bítýška.

Denní režim

Jídelníček na tento týden

Školní řád

Školní vzdělávací program

Historie

Z historie je počátek předškolní činnosti datován na rok 1940. Průběžně byla opravována a rekonstruována přístavbou, zvětšením tříd a rekonstrukcí sociálního zařízení, novou střechou a v létě 2016 novou fasádou celé budovy. Škola je od 1.1. 2003 samostatným právním subjektem.

Zájmové činnosti

Výchovně-vzdělávací plán ŠKOLNÍ KURIKULUM s názvem Náš svět je rozdělen do 5 témat s názvy:

  • Vím kdo jsem a kam patřím.
  • Učíme se žít spolu.
  • Poznáváme svět kolem nás.
  • Dělám svět hezčí.
  • Chci žít zdravě.

Témata obsahují kompetence, které se rozpracovávají do dalších dílčích cílů v tzv. Třídních kurikulech.