Uzavření MŠ 27. 11. 2023

Oznamujeme rodičům, že zaměstnanci školy podporují stávku školských odborů, tzn. že v mateřské škole bude 27. 11. 2023 přerušen provoz. Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně a negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. V tento den … více…

Akce v MŠ

Děti se mohou těšit na tyto akce v MŠ. Podrobné informace k jednotlivým akcím mají rodiče k nahlédnutí v aplikaci a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Karneval v MŠ

Akce se bude konat v dopoledních hodinách na obou pracovištích MŠ.  

Odklad školní docházky

Informace pro rodiče, kteří žádají odklad školní docházky. Děti, které budou mít odklad školní docházky se musí dostavit k zápisu do 1.třídy ZŠ. U zápisu doloží žádost o odklad školní docházky, zprávu z PPP nebo SPC, dále potvrzení od dětského … více…

VYŠETŘENÍ ZRAKU

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ Vyšetření proběhne dne 15.9.2022 na Pavla Perky od 8:00 hod. Na odloučeném pracovišti Zábíteší 9:15 hod. Prosíme o včasný příchod dětí. Děkujeme

1 2 3