Odklad školní docházky

Informace pro rodiče, kteří žádají odklad školní docházky. Děti, které budou mít odklad školní docházky se musí dostavit k zápisu do 1.třídy ZŠ. U zápisu doloží žádost o odklad školní docházky, zprávu z PPP nebo SPC, dále potvrzení od dětského … více…

VYŠETŘENÍ ZRAKU

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ Vyšetření proběhne dne 15.9.2022 na Pavla Perky od 8:00 hod. Na odloučeném pracovišti Zábíteší 9:15 hod. Prosíme o včasný příchod dětí. Děkujeme

Úplata duben

Prosíme uhradit úplatu za měsíc duben. Za měsíc květen a červen zrušte trvalé příkazy, úplata se promíjí z důvodu Covid-19.

Informace k otevření mateřských škol

Předpokládané otevření mateřských škol dle vládních nařízení se plánuje od 12. 4. 2021 pouze pro nejstarší děti (nar. k 31. 8. 2015 a dříve) – předškoláky. MŠ organizuje celkem tři třídy pro 39 dětí (dvě třídy na Pavla Perky, jedna … více…

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy za mimořádných okolností Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis do MŠ koná bez přítomnosti dětí. Zápis proběhne od 2. 5. do 14. 5. 2021. Pokyny a dokumenty ke stažení určené pro zápis do mateřské školy.

1 2 3