Informace k otevření mateřských škol

Předpokládané otevření mateřských škol dle vládních nařízení se plánuje od 12. 4. 2021 pouze pro nejstarší děti (nar. k 31. 8. 2015 a dříve) – předškoláky.

MŠ organizuje celkem tři třídy pro 39 dětí (dvě třídy na Pavla Perky, jedna třída na Zábíteší).

Děti po změně nařízení nebudou muset mít ochranu dýchacích cest (chirurgické roušky pro děti), učitelky naopak musí mít respirátor FFP2. V jednání je neinvazivní testování dětí.

Před otevřením MŠ budou rodiče informováni telefonicky o podmínkách provozu a dalších aktuálních vládních nařízeních.