jidelnicek17092022

Způsob odhlašovaní a přihlašování ze stravování

Odhlašování dětí ze stravování je třeba provádět den dopředu do 14:00 h.

Písemně do sešitu na jednotlivých třídách nebo telefonicky.

Totéž platí pro přihlašování dětí na stravu.

Pokud se stane, že dítě onemocní, je možné odhlásit  ze stravování nejpozději do 7:00. 

Pozdější odhlášky nemohou být akceptovány, jelikož je zboží objednáno den předem.

Výdej obědů do jednorázových jídlonosičů ve školní kuchyni: 

11:00 - 11:30 (budova ulice P. Perky). 

11:30 - 11:45 (budova Zábíteší). 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 

Provozní řád kuchyně

 

Tisk jídelníčku