ÚPLATA 2022/2023

Úplata za předškolní rok 2022/2023 je 350,- Kč, splatnost k 15 dni v měsíci.