Zápis dětí do 1.třídy ZŠ

Kterých dětí se zápis do ZŠ týká a co je k zápisu potřeba doložit.