Organizace vzdělávání

Spontánní hry a činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti:

Prostory MŠ využíváme k co nejlépe vyhovujícímu uspořádání. Máme zřízeno několik hracích koutků, z nichž jsou nejoblíbenější:

 • pískovničky s přírodninami,
 • experimentální s mikroskopem, lupou,
 • výtvarný s netradičními technikami výtvarnictví,
 • tvořivý se spoustou stavebnic,
 • tělovýchovný s nářadím a načiním k obratnosti a kondici,
 • logopedický s pomůckami pro cvičení mluvidel.
 • K hudební činnosti jsou ve třídách umístěny piana a klávesy, kytara, rytmické nástroje.
 • V programu je také zařazeno zdravé pískání – hrajeme na flétny.

Pobyty venku:

 • turistické vycházky do okolí s pravidly – hry s ekologickou tématikou, společenské hry s pravidly slušného chování,
 • výlety na naše hrady a zámky a jiné turistické zajímavosti,
 • sportovní dopoledne, soutěže, netradiční disciplíny – padák, rotoped aj.

Estetické činnosti:

 • každý měsíc divadla, zábavná představení pro děti,
 • výstavy našich výtvarných prací v MŠ i veřejnosti obce, obchodních domů v Brně,
 • koncerty ve spolupráci s UŠ,
 • exkurze na zajímavá místa za poznáním,
 • karneval s rejem masek.

Školní řád

Informace o platbách

Potvrzení o školném

Ochrana osobních údajů


Vnitřní denní režim dne při vzdělávání dětí

(Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu.)

6:00 – 9:00 hry s variabilním zařazením cvičení vycházející z aktivity dětí a řízené činnosti skupin na základě podnětu dětí, učitelky
8:45 – 9:15 průběžná svačina, hygiena
9:40 – 11:40 příprava na pobyt venku, pobyt venku – zájmové činnosti
11:45 – 12:15 hygiena, oběd
12:15 – 14:30 individuální potřeba spánku, klid na lůžku, hry a činnosti dětí, hygiena, průběžná svačina
do 16:30 hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a v případě výletů, exkursí, kulturních akcí pro děti, besídek, dětských dnů, pobytových akcí organizovaných MŠ, při řešení mimořádných situacích školy apod.

MŠ se uzamyká z důvodu bezpečnosti v 8.30 hod. Odemyká po obědě ve 12.30 hod. Odpoledne se opět zamyká a otevírá po 14.30 hod.Náš tým

Juzková Hana – ředitelka

Králíková Pavlína  – zástupce ředitelky

Pedagogičtí pracovníci na Pavla Perky

1.třída ORANŽOVÍ  MRAVENEČCI 

paní učitelky ve třídě MRAVENEČCI

Bc. Lenka Životská, Romana Helanová, asistentka pedagoga Jitka Kolářová

2.třída ŽLUTÍ VČELIČKY

paní učitelky ve třídě VČELIČKY

Dvořáčková Ilona, Kovaříková Nikola

3.třída ZELENÍ BERUŠKY

paní učitelky ve třídě BERUŠKY

Juzková Hana, Nejedlá Jana

Pedagogičtí pracovníci na odloučeném pracovišti Zábíteší

4.třída ČERVENÍ MOTÝLCI

paní učitelky ve třídě MOTÝLCI

Pospíšilová Dagmar, Markéta Koláčná

5. třída MODŘÍ BROUČCI

paní učitelky ve třídě BROUČCI

Filípková Sára Dis., Králíková Pavlína

Provozní zaměstnanci na Pavla Perky i Zábíteší

Hořínková Květoslava – vedoucí stravování PP

Danielová Alena – vedoucí kuchařka PP

Vrbová Lenka – pomocná kuchařka PP

Ondriášová Kateřina – pomocná síla v kuchyni PP

Zelinková Hana – školnice PP

Křížová Petra – provozní PP

Šancová Ilona – výdej stravy, provoz Z

Dundáčková Eva – výdej stravy, provoz Z