Organizace vzdělávání

Spontánní hry a činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti:

Prostory MŠ využíváme k co nejlépe vyhovujícímu uspořádání. Máme zřízeno několik hracích koutků, z nichž jsou nejoblíbenější:

 • pískovničky s přírodninami,
 • experimentální s mikroskopem, lupou,
 • výtvarný s netradičními technikami výtvarnictví,
 • tvořivý se spoustou stavebnic,
 • tělovýchovný s nářadím a načiním k obratnosti a kondici,
 • logopedický s pomůckami pro cvičení mluvidel.
 • K hudební činnosti jsou ve třídách umístěny piana a klávesy, kytara, rytmické nástroje.
 • V programu je také zařazeno zdravé pískání – hrajeme na flétny.

Pobyty venku:

 • turistické vycházky do okolí s pravidly – hry s ekologickou tématikou, společenské hry s pravidly slušného chování,
 • výlety na naše hrady a zámky a jiné turistické zajímavosti,
 • sportovní dopoledne, soutěže, netradiční disciplíny – padák, rotoped aj.

Estetické činnosti:

 • každý měsíc divadla, zábavná představení pro děti,
 • výstavy našich výtvarných prací v MŠ i veřejnosti obce, obchodních domů v Brně,
 • koncerty ve spolupráci s UŠ,
 • exkurze na zajímavá místa za poznáním,
 • karneval s rejem masek.

Školní řád

Informace o platbách

Potvrzení o školném

Ochrana osobních údajů


Vnitřní denní režim dne při vzdělávání dětí

(Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu.)

6:30 – 9:00 hry s variabilním zařazením cvičení vycházející z aktivity dětí a řízené činnosti skupin na základě podnětu dětí, učitelky
9:00 – 9:30 průběžná svačina, hygiena
9:30 – 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku – zájmové činnosti
12:00 – 12:30 hygiena, oběd
12:30 – 14:30 individuální potřeba spánku, klid na lůžku, hry a činnosti dětí, hygiena, průběžná svačina
do 16:30 hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a v případě výletů, exkursí, kulturních akcí pro děti, besídek, dětských dnů, pobytových akcí organizovaných MŠ, při řešení mimořádných situacích školy apod.

MŠ se uzamyká z důvodu bezpečnosti v 8.30 hod. Odemyká po obědě ve 12.30 hod. Odpoledne se opět zamyká a otevírá po 14.00 hod.Personál

Pedagogičtí pracovníci

Šoukalová Stanislava – ředitelka

Juzková Hana – zástupce ředitelky, učitelka

Králíková Pavlína – vedoucí učitelka

Dvořáčková Ilona – učitelka

Filípková Sára – učitelka

Kovaříková Nikola – učitelka

Popelková Ilona – učitelka

Kopřivová Lucie – učitelka

Životská Lenka – učitelka

Pospíšilová Dagmar – učitelka

Kolářová Jitka – asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci

Hořínková Květoslava – vedoucí stravování

Danielová Alena – vedoucí kuchařka

Vrbová Lenka – pomocná kuchařka

Vlachová Simona – pomocná síla v kuchyni

Zelinková Hana – školnice

Křížová Petra – provozní

Šancová Ilona – výdej stravy, provoz

Dundáčková Eva – výdej stravy, provoz