Organizace vzdělávání

Spontánní hry a činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti:

Prostory MŠ využíváme k co nejlépe vyhovujícímu uspořádání. Máme zřízeno několik hracích koutků, z nichž jsou nejoblíbenější:

 • pískovničky s přírodninami,
 • experimentální s mikroskopem, lupou,
 • výtvarný s netradičními technikami výtvarnictví,
 • tvořivý se spoustou stavebnic,
 • tělovýchovný s nářadím a načiním k obratnosti a kondici,
 • logopedický s pomůckami pro cvičení mluvidel.
 • K hudební činnosti jsou ve třídách umístěny piana, kytara a rytmické nástroje.

Pobyty venku:

 • turistické vycházky do okolí s pravidly – hry s ekologickou tématikou, společenské hry s pravidly slušného chování,
 • výlety na naše hrady a zámky a jiné turistické zajímavosti,
 • sportovní dopoledne, soutěže, netradiční disciplíny – padák, rotoped aj.

Estetické činnosti:

 • každý měsíc divadla, zábavná představení pro děti,
 • výstavy našich výtvarných prací v MŠ i veřejnosti města
 • koncerty ve spolupráci se ZUŠ,
 • exkurze na zajímavá místa za poznáním,
 • karneval s rejem masek.

Školní řád

Informace o platbách

Potvrzení o školném

Ochrana osobních údajů


Vnitřní denní režim dne při vzdělávání dětí

(Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu.)
[table th=“0″ nl=“~~“ colwidth=“120|300″] 6:00 – 9:45, hry s variabilním zařazením cvičení vycházející z aktivity dětí a řízené činnosti skupin na základě podnětu dětí\, učitelky
8:45 – 9:15,  svačina\, hygiena
9:45 – 11:45, příprava na pobyt venku\, pobyt venku – zájmové činnosti
11:45 – 12:15, hygiena\, oběd
12:15 – 14:30, hygiena, individuální potřeba spánku\, klid na lůžku\, hry a činnosti dětí\, hygiena\svačina
do 16:30, hry a činnosti dle volby dětí\, pobyt venku

[/table]
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a v případě výletů, exkursí, kulturních akcí pro děti, besídek, dětských dnů, pobytových akcí organizovaných MŠ, při řešení mimořádných situacích školy apod.

V MŠ je v době od 12.45 do 14.15 vypnuté zvonění na bezpečnostních dveřích. Do budovy se nelze dozvonit. Proto využijte telefonního kontaktu. Děkujeme.Náš tým

Juzková Hanaředitelka školy

Králíková Pavlína  –zástupce ředitelky

Bc. Vlková Renata – administrativní pracovnice školy

Pedagogičtí pracovníci na Pavla Perky

1.třída ORANŽOVÍ  MRAVENEČCI 

paní učitelky ve třídě MRAVENEČCI

Romana Helanová, Michaela Maixnerová (Jana Nejedlá), asistentka pedagoga Ing. Michaela Župková

2.třída ŽLUTÍ VČELIČKY

paní učitelky ve třídě VČELIČKY

Ilona Dvořáčková, Veronika Plachá

3.třída ZELENÍ BERUŠKY

paní učitelky ve třídě BERUŠKY

Hana Juzková, Martina Čoupková, asistentka pedagoga Kateřina Klimešová

Pedagogičtí pracovníci na odloučeném pracovišti Zábíteší

4.třída ČERVENÍ MOTÝLCI

paní učitelky ve třídě MOTÝLCI

Bc. Lenka Životská, Dagmar Pospíšilová

5. třída MODŘÍ BROUČCI

paní učitelky ve třídě BROUČCI

Pavlína Králíková, Katarína Kudláčková

Provozní zaměstnanci na Pavla Perky i Zábíteší

Hořínková Květoslava – vedoucí stravování PP

Danielová Alena – vedoucí kuchařka PP

Uhlířová Veronika (Vrbová Lenka) – pomocná kuchařka PP

Ondriášová Kateřina – pomocná síla v kuchyni PP

Zelinková Hana – školnice PP

Křížová Petra – provozní PP

Šancová Ilona – výdej stravy, provoz Z

Samsonová Jarmila  – výdej stravy, provoz Z